Installatie inspectie

Bij een brand is heel vaak de elektrische installatie de oorzaak. Periodieke controles helpen om dit te voorkomen. Derksen Elektrotechniek regelt deze periodieke controles in samenwerking met een ervaren partner. Met een Scios scope 8 en 10 wordt de installatie op (brand)veiligheid en correct functioneren gecheckt. Eventuele aandachtspunten uit de keuring kunnen wij ook oplossen.

Wij kunnen voor u een onafhankelijke installatie inspectie uitvoeren. De eventuele gebreken en verbeterpunten ontvangt u in een praktisch verslag.

installatie-inspectie

Hoe veilig is uw elektrotechnische installatie?

In de praktijk wordt een goedgekeurde en dus veilige elektrotechnische installatie geeist door :

  • De Arbowet
  • Uw opstalverzekeraar
  • Uw RIE (risico inventarisatie en evaluatie)
  • De gemeente in de gebruiksvergunning

Maar ook voor uzelf is het prettig als de (brand)veiligheid van de installatie gecheckt én op orde is.

installatie-inspectie

Laan van Heemstede 54
3297 AJ Puttershoek

Aangesloten bij