Installatie inspectie

Bij een brand is heel vaak de elektrische installatie de oorzaak. Periodieke controles helpen om dit te voorkomen. Ook moet een installatie van een elektrotechnische installatie goed gebeuren en moet deze naar behoren functioneren. 

Met een Scios scope 8 en 10 checken we de installatie op (brand)veiligheid en correct functioneren. Eventuele aandachtspunten uit de keuring kunnen wij ook oplossen.

Wij kunnen voor u een onafhankelijke installatie inspectie uitvoeren. De eventuele gebreken en verbeterpunten ontvangt u in een praktisch verslag.

Hoe veilig is uw elektrotechnische installatie?

In de praktijk wordt een goedgekeurde en dus veilige elektrotechnische installatie geeist door :

  • De Arbowet
  • Uw opstalverzekeraar
  • Uw RIE (risico inventarisatie en evaluatie)
  • De gemeente in de gebruiksvergunning

Maar ook voor uzelf is het prettig als de (brand)veiligheid van de installatie gecheckt én op orde is.

Laan van Heemstede 54
3297 AJ Puttershoek

Aangesloten bij