Installatie inspectie

Bij een brand is heel vaak de elektrische installatie de oorzaak. Periodieke controles helpen om dit te voorkomen. Met een Scios scope 8 en 10 checken we de installatie op (brand)veiligheid en correct functioneren. Eventuele aandachtspunten uit de keuring kunnen wij ook oplossen.

Wij kunnen voor u een onafhankelijke installatie inspectie uitvoeren. De eventuele gebreken en verbeterpunten ontvangt u in een praktisch verslag.

installatie-inspectie

Hoe veilig is uw elektrotechnische installatie?

In de praktijk wordt een goedgekeurde en dus veilige elektrotechnische installatie geeist door :

  • De Arbowet
  • Uw opstalverzekeraar
  • Uw RIE (risico inventarisatie en evaluatie)
  • De gemeente in de gebruiksvergunning

Maar ook voor uzelf is het prettig als de (brand)veiligheid van de installatie gecheckt én op orde is.

installatie-inspectie

Laan van Heemstede 54
3297 AJ Puttershoek

Aangesloten bij